De website van pluZ maakt gebruik van cookies.
PluZ gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van PluZ.

X Weigeren.X Akkoord.

Veranderingen in de zorg 2019

Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2019?

De premie van de zorgverzekering gaat gemiddeld met € 10,00 per maand omhoog.
Het verplicht eigen risico in 2019 blijft € 385,00

Uitbreiding basispakket zorgverzekering:

Vanaf 1 januari 2019 wordt het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen:

  • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Vergoeding van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Huisartsen kunnen mensen met een matig gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen. De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan gezonder eten, meer bewegen en aan een blijvende aanpassing van het gedrag op deze terreinen. Een GLI-programma duurt 2 jaar en kent een behandelfase en een onderhoudsfase.

  • Zittend ziekenvervoer

De vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt ruimer. Hierdoor kunnen patiënten gebruik maken van vervoer (niet ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling. In 2018 werd alleen het vervoer vergoed als de patiënt een behandeling moest ondergaan.

  • Oefentherapie bij COPD

Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 21 behandelingen nog zelf betalen. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

  • Paracetamol, vitaminen en mineralen uit het basispakket

Vanaf 1 januari 2019 worden paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn niet langer vergoed uit het basispakket.

Andere belangrijke wijzigingen:

  • Eigen bijdrage medicijnen maximaal 250 euro

Mensen die regelmatig medicatie slikken, bijvoorbeeld voor ADHD, hoeven per 1 januari 2019 niet meer dan 250 euro aan eigen bijdrage te betalen. Het eigen risico van 385 euro is wel van toepassing voor medicijnen.

Op dit moment moeten sommige mensen bij betalen voor hun medicatie, omdat de verzekering de kosten niet volledig vergoed. Bij sommigen kan deze ‘eigen bijdrage’ oplopen tot bijna 1.000 euro. In 2019 geldt er dus een wettelijke grens van 250 euro.

  • Btw-verhoging

Doordat het lage btw-tarief stijgt van 6 naar 9 procent worden veel zaken duurder. Hieronder vallen ook geneesmiddelen, voedingssupplementen en hulpmiddelen, zoals een hoortoestel of kunstgebit.

  • Zorgtoeslag

Het kabinet zorgt ervoor dat de minima worden gecompenseerd voor de hogere zorgpremie. Daarom stijgt de zorgtoeslag in 2019:

•Alleenstaanden: maximaal 94 euro extra
•Meerpersoonshuishoudens: maximaal 281 euro extra

De zorgtoeslag wordt bepaald als de standaardpremie (de gemiddelde nominale premie plus het gemiddeld eigen risico) minus een bedrag dat een huishouden zelf moet betalen aan zorgpremie.
De hierboven genoemde bedragen zijn gebaseerd op ramingen van de Rijksoverheid. De definitieve hoogte van de toeslag kunt u laten uitrekenen op de site van de belastingdienst.

Vergoedingen altijd controleren bij uw zorgverzekeraar

Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bepaalde zorg? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt.

Bron: Rijksoverheid, zorgwijzer, belastingdienst.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.