De website van pluZ maakt gebruik van cookies.
PluZ gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van PluZ.

X Weigeren.X Akkoord.

Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site is beschermd door auteurs- en databankrechten. Dat geldt voor alle opgenomen:

  • Gegevens
  • Afbeeldingen
  • Geluiden
  • Teksten
  • Programmatuur
  • Alle combinaties daarvan

Deze rechten berusten bij pluZ. Het is niet toegestaan om deze site of een onderdeel daarvan te kopiëren zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van pluZ, tenzij anders aangegeven. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van deze merken zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Aansprakelijkheid
We besteden voortdurend zorg en aandacht aan de inhoud van deze site. Toch kunnen we niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens. U kunt pluZ dan ook niet aansprakelijk stellen voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die:

  • Voortvloeit uit het gebruik van de site
  • In enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site
  • Ontstaat door (on)bereikbaarheid van de site
  • Ter beschikking gestelde programmatuur veroorzaakt

Informatie van derden
De informatie op deze site die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. PluZ is op geen enkele manier verantwoordelijk voor die inhoud. En ook niet voor de toegang tot of de informatie op websites die gelinkt zijn van of naar deze site.

Frames
Het is niet toegestaan deze website te framen.

Design
Deze website is gerealiseerd in samenwerking met Speak.