De website van pluZ maakt gebruik van cookies.
PluZ gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van PluZ.

X Weigeren.X Akkoord.

Afwikkeling nalatenschap , hoe werkt dat?

Wanneer iemand overlijdt is het niet altijd duidelijk wie de nalatenschap gaat afwikkelen. Als er een testament is kan daarin een executeur (vroeger executeur-testamentair) benoemd zijn. Dit kan één van de erfgenamen, maar ook een onafhankelijke derde, zoals een notaris zijn. Als er geen testament is, of een testament zonder executeur, moeten de erfgenamen gezamenlijk de afwikkeling regelen. Beslissingen dienen unaniem door alle erfgenamen genomen te worden. Als er veel erfgenamen zijn is het verstandig één of twee personen aan te wijzen die de nalatenschap afwikkelen. Vaak denkt men dat dit de oudste in het gezin moet zijn, maar belangrijker is dat er iemand aangewezen wordt met kennis van zaken. Ook in dit geval kan men kiezen voor een notaris.

Volmacht

Degene die de nalatenschap afwikkelt krijgt van de (andere) erfgenamen een volmacht. Deze volmachten worden opgesteld door een notaris en getekend door de erfgenamen. De notaris stelt vervolgens een verklaring van erfrecht op die naar de aangewezen gevolmachtigde wordt gestuurd. Met deze verklaring is de gevolmachtigde wettelijk bevoegd om een aantal zaken te regelen, zoals het doen van betalingen, het indienen van de belastingaangiftes en eventueel de verkoop van het huis. In de verklaring van erfrecht wordt ook vermeld wie de erfgenamen zijn en of de erfenis aanvaard of geweigerd is.

Soorten aanvaardingen

Erfgenamen kunnen een nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

1. Zuiver aanvaarden

houdt in dat de erfgenamen alle bezittingen en schulden van de overledene overnemen. Als er meer schulden dan bezittingen zijn, worden de schulden betaald uit het vermogen van de erfgenamen.

2.Beneficiair aanvaarden

Ook wel aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd, houdt in dat de erfgenamen de schulden van de nalatenschap alleen hoeven te betalen als dat uit het saldo van de nalatenschap kan. De notaris stelt een verklaring van beneficiaire aanvaarding op, die bij Rechtbank wordt ingediend.

Beneficiair aanvaarden heeft tot gevolg dat de nalatenschap volgens specifieke wettelijke regels moet worden afgewikkeld. Als deze regels niet worden gevolgd geldt “als straf” dat de erfgenamen met het eigen vermogen aansprakelijk worden voor de schulden van de nalatenschap. Sommige erfgenamen, zoals minderjarigen, mensen die onder curatele staan of wiens vermogen onder bewind is gesteld, zijn verplicht de nalatenschap beneficiair te aanvaarden.

3. Verwerpen

Een erfgenaam die verwerpt wordt geacht nooit erfgenaam te zijn geweest en heeft geen plicht schulden van de overledene te betalen. Voor verwerpen moet ook een verklaring bij de Rechtbank worden ingediend.

Belangrijk om te weten

Een erfgenaam die betalingen doet van de bankrekening van de overledene of waardevolle spullen van de overledene mee naar huis neemt, heeft door dit gedrag de erfenis zuiver aanvaardt. Volgens de wet is de keuze die bij het aanvaarden is gemaakt definitief. Als een erfgenaam (door gedrag) zuiver heeft aanvaard, kan de erfenis niet meer beneficiair aanvaard of verworpen worden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het afwikkelen van een nalatenschap, dan kunt u terecht bij notariskantoor Mirjam Bos. U kunt langskomen op het kantoor in Grou. Een telefonische afspraak of een bespreking via Facetime of Skype kan natuurlijk ook. Lees meer over de korting voor pashouders van pluZ.

Wat wilt u graag weten? 

Heeft u een onderwerp dat u graag in een volgende editie van de digitale nieuwsbrief of in Zorgeloos, het tijdschrift van pluZ, behandeld wilt hebben, stuur dan een mail naar info@notarismirjam.nl.